ref. Matko, która nas znasz z dziećmi Twymi bądź
Na drogach nam nadzieją świeć
Z Synem Twym z nami idź

1.Z wszystkich niewiast wybrana- przyjdź i drogę wskaż
Córko ludu Bożego- do Syna swego nas prowadź
Służebnico pokorna- pokój światu daj!

2.Królowo ognisk rodzinnych-
Dziewico wzorze prostoty-
Oblubienico cieśli-

3.Królowo narodu naszego-
Uciśnionych nadziejo-
Światło łaknących prawdy-
4.Pociecho ludu Bożego-
Pani wszelkiej radości-
Matko tkliwego serca-