Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą,        GD
Naucz mnie kochać jak Ty.                  CaD
Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą,
Naucz mnie kochać od dziś.

Zachwycasz mnie prostotą
I pięknem Twego serca.
Pociągasz mnie, abym żyła w świetle, Maryjo!

Razem z Tobą powiedzieć chcę Panu              GCD
Słowa, co zmieniły świat.                      CaD
Razem z Tobą powiedzieć chcę: ,,Panie!             GCD
Niech będzie tak, jak chcesz Ty”.          CaD