Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać,     CaFG

łaską usprawiedliwieni i przez Baranka Krew.      CaFG

Wzywasz nas Panie do siebie przed Twój w niebie Tron.      eaFG

My łaską obdarzeni Tobie składamy hołd!     Ca FGC