Teraz o Panie pozwól odejść słudze Twemu w pokoju       aFa FGa

Bo moje oczy ujrzały zbawienie Twe:

Światłość na oświecenie pogan           FGa

i chwałę ludu Twego- Izraela            FG aGa