Jezus zwyciężył, to wykonało się           h e
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc          A D Fis
Jezus jest Panem, o Alleluja          h e
Po wieczne czasy Królem Królów jest          h Fis h

Jezus jest Panem x4          h e A D Fis
Tylko Jezus jest Panem x2          h e
On jest Panem ziemi tej           h Fis h