On zapalił dla nas słońce         DAh

stworzył księżyc by rozjaśnić noc        DAh

On na niebie przypiął gwiazdy- i świecą nam.       A h GA

On nauczył ptaki śpiewać,

marzeniami wciąż unosi nas

daje radość i zabawę- każdemu z nas.

 

Jezu jesteś Bohaterem,        D A

Gwiazdą mą- Przyjacielem         h GA

jesteś Superbohaterem,

kochasz mnie tak jak Brat!