Jezus mój Pan, Jezus mój Król, Jezus Zbawiciel mój /x2         DAGA…

On mój Przyjaciel, wierny Bóg,                      DGDA…

umarł na krzyżu zmartwychwstał, to wielki cud.

On mą Opoką, On zbawił mnie,

On mą pomocą, On poprowadzi mnie

do nieba, do nieba, do nieba bram, do nieba /x2