Jezus kocha Ciebie dziś czy o tym wiesz,      E gis A H

On na krzyżu zniszczył śmierć, bo kocha cię

Otwórz tylko serce swe i pozwól Mu wejść       Gis cis A H7

Jezus kocha ciebie dziś, On kocha Cię