1. Jezus jest tu, Jezus jest tu                          D A h, D G A

O wznieśmy ręce wielbiąc Jego imię              DD7 G g, D A D
Jezus jest tu

2. Pan jest wśród nas…
3. Bóg kocha nas…