1.Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje Pokój nam,     dCad

Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam.

ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,      dCF C Ad

      Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej,

     W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj,

      sam mi podał dłoń bym zwyciężał w każdy dzień.

2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar,

Jego Krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.