1. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię,

Przyszedł po to, by zbawić ciebie.

I właśnie On przez moc swojej Krwi

Zbawienie dał, byś miał je i ty.

Czy cieszysz się – tak wciąż cieszę się.

Alleluja Jezus!

Alleluja chwała Mu !

Alleluja Amen, Alleluja Amen!