Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest       CGFGC

jak żyć bez miłości Twej?      GFG

Jezu, otwórz me oczy,      CGFG

bym ujrzeć mógł Twej miłości cud.       CGFGC

Przyjdź i napełnij nas mocą Bożą co dnia.     FGC,FGa

Tyś Pokoju Księciem, Lekarzem dusz,     FGCa

jesteś światłem co w ciemnościach nie gaśnie!     FG