Nie chcę chodzić w piechocie           D
Jeździć w kawalerii, strzelać z artylerii             AD
Nie chcę latać samolotem, jestem w Pana Armii!        D AD
Jestem w Pana armii! /4x             DGD/3X       DAD