Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom,             dg A7d

klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie i razem chwalmy Go.     daA7d

Miejsce to wybrał sam, aby wysłuchać nas,

śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć.