Jak paciorki różańca przesuwają się chwile
Nasze smutki, radości i blaski
A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec
Święta Panno, Maryjo pełna łaski!