Jak ożywczy deszcz Duchu Święty przyjdź,     GCeD,

dotknij naszych serc, rozpal ognia żar!     GCeD

Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej.     ahCh

Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.     ahCh