1.Jak mi dobrze, że jesteś tu Panie /2x      GeaD

ref: Trzymaj mnie mocno dziś, zawsze chcę przy Tobie być! /2x

        Panie /4x

2.Boża miłość wypełnia mnie Panie.

3.Boży pokój wypełnia mnie Panie.

4.Boża radość wypełnia mnie Panie.