1.Hosanna, hosanna, hosanna memu Bogu!/2x       DAGA 2x

Ref. Imię Pana chwal w modlitwie tej,     GAD GAD

       Wywyższony bądź, Panie mój, hosanna memu Bogu!   GA D fis h, GAD

2.Chwała, bądź chwała Królowi, memu Bogu!