1.O Maryjo- jesteś piękna Ca
Piękne włosy- masz i oczy FG
A Twe serce- miłość sama
Która zawsze- nas jednoczy.

Ref O Maryjo- Matko Boga FG
Bądź Ty zawsze naszą Matką Cea
Cała Polska- dzisiaj woła FG
Abyś była nam Hetmanką 2x Cea CGC

2.O Dziewico- Mario Święta
Jakżeś wiele- wycierpiała
Kiedy Syn Twój- Jezus Chrystus,
Umęczony- cierpiał za nas

3.Dziś już wieki- upłynęły
A Ty w niebie- nam królujesz
Ciągle wstawiasz- się za nami
Gdy ktoś łaski- potrzebuje.