Gdyby wiara twa była jak gorczycy ziarno- te słowa mówi ci Pan   /2x     e H7 e

I z taką wiarą rzekł byś do góry: przesuń się, przesuń się        /2x     a e H7 e

A góra posłusznie przesunie się, przesunie się, przesunie się      2x     e H7 e
W Imię Jezusa przesunie się, przesunie się, przesunie się

I chromy skoczy na nogi swe, na nogi swe, na nogi swe
I kto łzy leje, ten otrze je, otrze je, otrze je
I chory odzyska zdrowie swe, zdrowie swe, zdrowie swe
A kto jest smutny ucieszy się, ucieszy się, ucieszy się

Spływa, spływa, spływa Duch święty /2x

Duch święty swą mocą dotyka mnie, dotyka mnie, dotyka mnie
Od czubka głowy po stopy me, po stopy me, po stopy me
Duch święty swą mocą dotyka cię, dotyka cię, dotyka cię
Od czubka głowy po stopy twe, po stopy twe, po stopy twe

Spływa, spływa, spływa Duch święty /2x