Dziś składamy na Twym stole                              e D
to co mamy choć ubogie tak jest
choć ubogie tak jest
Naszą radość, naszą miłość,
nasze życie, które dałeś nam,
które dałeś nam