Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę,      DGDG

w tej świątyni,którą my jesteśmy sami,     DGA

więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go,     GDGD

Jego chwała wnet wypełni miejsce to.     GCA

Chwała cze——–eść!       DeAGA

(chwalmy Go)

Bóg przebywa w chwale swego ludu,

On pragnie, aby wzywać Jego Imię,

Więc otwórz serce swe, i zacznij wielbić Go,

Jego chwała wnet wypełni miejsce to