D / GA

1.Dzięki Jezu, dzięki Jezu, /dzięki Ci, że kochasz mnie

D Gg / DAD

Dzięki Jezu, dzięki Jezu, /dzięki Ci o dzięki Ci, że kochasz mnie!

2.Tam na Golgocie umarłeś za mnie,/ …

3.Zmartwychwstały żyjesz we mnie/…

4.Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz/…