Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał               E H cis,
Dotknij Panie moich warg abym przemówił uwielbieniem   E H cis A H
Dotknij Panie mego serca i oczyść je                   E H cis
Niech Twój święty Duch dziś ogarnia mnie!              A H