1.Moją prawą ręką będę Cię uwielbiał,             D DA
moją lewą ręką będę wielbił Cię                 DAD
moją prawą nogą będę Cię uwielbiał              D DA
moją lewą nogą będę wielbił Cię                 DAD

ref. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię,         DG DA
wielbimy Cię, wysławiamy Cię!                DG DAD

2. Całym moim sercem będę Cię uwielbiał
całą moją duszą będę wielbił Cię
całym mym umysłem będę Cię uwielbiał
całym moim życiem będę wielbił Cię!