Ref: Chwalcie Pana Niebios Chwalcie Go na cytrze     fis

Chwalcie Króla świata,bo On Bogiem jest          E DEfis

 

1.Chwal duszo moja Pana mego Króla     fis

Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył     E Defis

Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał     fis

Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja!       E D Efis

Ref: Chwalcie Pana Niebios..

 

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą

Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym

W Bogu, który stworzył Niebo i Ziemię

Wszystko, co żyje śpiewa Alleluja!

 

3.Pan Bóg króluje, wesel się Ziemio

Bóg Twój Syjonie przez pokolenia

On dał Ci życie, On da ci wszystko

Śpiewaj Mu wysławiaj Go Alleluja!