1. Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest          a C

lż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować Alleluja!       GFeA

Alleluja Alleluja Alleluja Alleluja                    A,DGE

Alleluja Alleluja Alleluja Alleluja                     A,DGE

2.Leżał trzy dni w grobie, dał bok przebić sobie Bok ręce nogi obie, na zbawienie tobie Alleluja!

3.Jezusa szukacie, tu Go nie znajdziecie powstał z martwych, grób pusty, oto złożone chusty Alleluja!