ref: Chociaż góry ustąpią, chociaż zadrżą pagórki,     GC

to nasz Pan zawsze będzie kochał nas,       GD

On ucieczką dla tych, którzy wzywają Go,     GC

będę śpiewał jak dobry jest Bóg!      GDG (D)

1.Pan mój mnie nie zostawi, Pan mój bardzo kocha mnie,     CG, CG

bardziej niż matka dziecko swe, Pan mój nie zapomni mnie!    CG, CD

2.Kiedy będę strudzony, On mi skrzydła mocne da

i nie zaznam zmęczenia już, On mą siłą, On mój Pan!

3.Kiedy drogę zagubię, po imieniu wezwie mnie,

Kiedy odejść od Niego chcę, On za rękę weźmie mnie.