Bóg tak umiłował świat,                                                         D G
że Syna swego Jednorodzonego dał                             A D
aby każdy, kto w Niego wierzy
nie zginął, ale życie wieczne miał!

Oo Jezus…