Bóg nie umarł, Jezus żyje! 3X      D, AD, D

Daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe,     ADA, ADA,

daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą     ADA, ADA,

Jezus mym Panem jest!     AD