Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, /2x    AD…

Ale miłość moja, miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie- mówi Pan!     hDhEA (DAD)