1.Wznoszę swe ręce ku górom, skąd            cis A E
przyjdzie mi pomoc                                              D A E
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On              E H Fis
miłosierny jest!                                                  A H Cis
2.Kiedy zbłądzimy- sam szuka nas
by w swe ramiona wziąć
Rany uleczyć Krwią swoich ran
nowe życie tchnąć!

Ref.: Błogosławieni miłosierni,                   E H cis A
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!         E H Fis

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win
któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza przeto i my
czyńmy jak nasz Bóg!
4.Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus”- mówi w nas Duch
niech to widzi świat!

[Bridge]
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź                A H cis
swe troski w Panu złóż                               A H A
i ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż               A H cis
Żyje Pan, Twój Bóg!                                    A H Cis

Błogosławieni miłosierni,                              A E fis D
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!          A E H