Będę śpiewał, memu Bogu      DA

gdyż jest godzien wszelkiej chwały     hG

On mnie wyzwolił /x3 od nieprzyjaciół     DAG 3x, D