Będę śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń.                         D G 
Z aniołami tak będę śpiewał Ci                                    
D G

Święty święty święty jest Pan, zastępów Pan /2x

Cała ziemia jest pełna Jego chwały! /4x