C F C a d G G7 C

Archanioł Boży Gabryjel posłan do Panny Maryi

d F C G a F G G7

Z majestatu Trójcy świętej tak sprawował poselstwo k’Niej

C F C a d G C

Zdrowaś Panno, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą to rzecz pewna

 

2.Panna się wielce zdumiała z poselstwa które słyszała.

Pokorniuchno się skłoniła, jako Panna świątobliwa

zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła Aniołowi

 

3. Ale Poseł z wysokości napełnion Boskiej mądrości

rzekł jej nie bój się Maryja, najszczęśliwszaś Panno miła

znalazłaś łaskę u Pana, oto poczniesz Jego Syna.

 

4.Jezus nazwiesz imię Jego, będzie Synem Najwyższego-

wielki z strony człowieczeństwa, a niezmierny z strony Bóstwa.

Wieczny Syn Ojca wiecznego, Zbawiciel świata całego.

 

5.Bogu Ojcu Wszechmocnemu, Synowi Jego miłemu

i Duchowi Najświętszemu, Bogu w Trójcy Jedynemu

dziękujemy w uniżności za ten cud Jego miłości.