Alleluja, Alleluja,       e
Amen Amen, Alleluja!      De

1. Pokłońmy się przed Nim/        D

On naszym Panem jest/ 3x         e

Amen Amen, Alleluja!          De

2.Radujmy się bracia /.. siostry /.. .wszyscy Amen Amen, Alleluja!

3. Posyła nam Ducha / 3x Amen Amen, Alleluja!

4.Chrystus do nas powróci /3x Amen Amen, Alleluja!