Oto Pan Bóg przyjdzie                                                  CGC                 //      DAD
z rzeszą świętych k’nam przybędzie                     GDD7G         //       AEE7A
wielka światłość w dzień ów będzie                      CFCa            //          DGDh
alleluja, alleluja!                                                                 FGFC            //         GAGD